Astrološki simboli su slike koje se koriste u različitim astrološkim sustavima za označavanje uključenih objekata. Planetarni se glifovi obično (ali ne uvijek) dijele na četiri opća elementa: krug za duh, polumjesec za um, križ za praktičnu/fizičku materiju i strelicu za akciju ili smjer.

Na ovoj stranici astroloških simbola pronaći ćete simbole koji predstavljaju nebeska tijela. Također ćete pronaći simbole za znakove zodijaka. U ovaj dio smo također uključili astrološke simbole Aspekata. Evo još nekih informacija o aspektima.

U astrologiji aspekt je kut koji planeti čine jedni s drugima u horoskopu, kao i s ascedentom, srednjim nebom, descendentom i nadirom. Aspekti se mjere kutnom udaljenosti duž ekliptike u stupnjevima i minutama nebeske dužine između dviju točaka, gledano sa Zemlje. Oni ukazuju na žarišne točke u horoskopu gdje su uključene energije još više naglašene. Kaže se da astrološki aspekti utječu na poslove na Zemlji u skladu s tisućljetnim astrološkim tradicijama.

Recenzirate: Astrološki simboli

Merkur

Simbol predstavlja krilatu kacigu Merkura...

Venera

  Simbol predstavlja Venus prijenosno ogledalo...

Zemljište

  Krug je Zemlja, a oni koji ga prelaze...

Mars

  Ovaj simbol predstavlja štitove i koplja Marsa...

Jupiter

  Ovaj simbol ima nekoliko različitih...

Uran

Ovaj simbol predstavlja globus na vrhu sa slovom...

Neptun

Ovaj simbol predstavlja trozubac - koji...